+48 59 8414193 rafal@roltechnik.pl
Wozy paszowe Storti

Firma Storti produkuje wozy paszowe od 1956 roku.img0016
Firma ta zawsze charakteryzowała się innowacyjnością‘. Od pocz‘ątku działalności, rok po roku, znaczna cz궝ć obrotów firmy przeznaczana jest na badania zwi‘ązane z żywieniem bydła i unowocześnianiem paszowozów. Obecnie firma Storti to solidna i silna struktura na rynku dzięki czemu zapewnia swoim klientom najlepsze rozwi‘ązania dopasowane do indywidualnych potrzeb. Dzięki technologicznemu „know-how” zdobytemu przez 60 lat produkcji i sprzedaży, Storti jest obecne w ponad 50 krajach na 5 kontynentach. Ponad 75% produkcji jest eksportowana. Nowoczesne fabryki s‘ą zlokalizowane koło Verony w północnych Włoszech. Budynki fabryk to ponad 18000 m2 a całkowita powierzchnia fabryk to 50000 m2.

  Więcej informacji na stronie internetowej www.storti.com

Wozy paszowe przyczepiane z pionowym systemem mieszania

Dunker T1

Dunker T2

Dunker T3

Wozy paszowe przyczepiane z poziomym systemem mieszania

Husky

Akita

Wozy paszowe samojezdne z pionowym systemem mieszania

Dobermann SV EVO

Dobermann SW EVO

Terrier SW EVO

Wozy paszowe samojezdne z poziomym systemem mieszania

Pointer EVO